13. Anka Mulder: The end of education as we know it? (HBO/WO dag)

Anka Mulder is Vice-President for Education & Operations Anka Mulder studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze later Internationale Betrekkingen doceerde. Na een aantal jaren in Brussel en Wenen te hebben gewerkt, werd ze in 1996 afdelingshoofd bij het ROI, een Opleidingsinstituut voor opleiding, training of coaching en advies in het openbaar bestuur. Van november 2004 tot april 2013 was ze directeur Onderwijs en Studentenzaken (O&S) aan de TU Delft. In 2008 werd ze lid van de Raad van Bestuur van het internationale OpenCourseWare Consortium en van 2011 tot 2013 was ze voorzitter van deze organisatie. Het Consortium is de grootste internationale organisatie op het gebied van het gratis online aanbieden van onderwijs in de vorm van volledige cursussen. Van juli 2011 tot april 2013 combineerde ze de functie van directeur met die van Secretaris van het College van Bestuur. Daarnaast is ze lid van het edX Consortium. Sinds 1 april 2013 is ze Vice-President for Education & Operations van de TU Delft.